Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Bielsku-Białej

Postępowanie rekrutacyjne

Dotyczy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne
na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 kwietnia 2017 roku.Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 1 kwietnia o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny 1 kwietnia o godz. 9.00 pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

Dokumnety do pobrania:

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2017-03-27 15:22:38 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2017-03-27 15:22:34 Dodanie publikacji
' '