Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Bielsku-Białej

Zamówienia publiczne

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej

ZARZĄDZENIE NR 10/2009
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 25 W BIAŁEJ-BIAŁEJ
Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej.

' '